top of page

Veri Güvenliği ve Veri Yönetimi Odaklı Çözümler

Veri, İşletmeniz İçin Her Şey Demektir

Data is Everything

Don't Compromise On 
Perforrmance, Economy and Safety  While Taking Your Business One Step Up With Data;

Verilere dayalı yönetim, dijital dönüşüm, dijitalleşme; günümüzün en güncel işletme kavramları. 

İş birimleriniz her gün yeni ihtiyaçlarla BT ekibinizin kapısını çalıyor. Dijital işleyiş işletmenizin genlerine işledikçe altyapınızda hem veri çeşitliliği hem de veri miktarı hızla artıyor.

 

Bu verilerin anlamlı sonuçlara, kararlara ve hatta talimatlara dönüşmesi için sürekli işlenmeleri gerekiyor ve bu sırada işletmenizin performansının etkilenmemesi bekleniyor.  Bu verilere her zaman ve her yerden erişilmesi gerekiyor.

 

Dijital ortamlardaki hassas verileriniz artarken bir yandan da yeni tehditlerle ve yeni çalışma şekilleriyle risk yüzeyiniz günden güne genişliyor.  

Veri Güvenliği

İşletmeler dijitalleşme sürecinde ve bir yandan giittikçe daha fazla veriyi dijital ortamlarda bulundurmak zorunda kalırken  bir yandan da risk yüzeyleri genişliyor. 

Veri Analitiği

Verilere dayalı yönetim şeklini benimseyen şirketler ve şirket yöneticileri artıyor. Artık işletmeler aylık veya yıllık raporlarla yetinmiyorlar ve performans göstergelerini neredeyse gerçek zamanlı olarak izlemek istiyorlar.

Veri Platformu

İş süreklilği, coğrafi yedeklilik, arşivleme yönetimi, farklı farklı veri tabanlarının izlenmesi ve yönetimi bilgi teknolojileri ekiplerinin gündemlerinden düşemiyor 

Yeni Nesil SAP İşletim Ortamları İçin SAP Sertifikalı Çözümler

Yüksek güvenlik ve verimlilik için Uçtan Uca Güvenlik, Stratejik Arşiv Yönetimi ve Otomasyonu, Veri Erişimi ve Veri Aktarımı Yönetimi, Veri Tabanı ve Uygulama Clustering:

  • SecurityBridge

  • TJC

  • Secude

  • Winshuttle

  • ExpressCluster

Veri Yönetimi

İşletmeler, karmaşık yazılım geliştirme süreçleri ve iç ve dış kaynak kullanımları, hazır yazılım çözümlerinin kullanıldığı  uygulama altyapılarındaki yüzlerce tabloda yer alan yüzlerce farklı veriyi, bu verilerin yaşam döngüsünü, bu verilerin ve kaynaklarının tekilliğini sağlamakta zorlanıyorlar. 

Uluslararası Arenada Kendini Kanıtlamış Çözümler.

20+ İŞ Ortağımızla Geniş Sektörel ve Coğrafi Kapsama Alanı 

BMR, temsilcisi olduğu tüm çözümlerde;

  • Çözümü sunduğu ülkelerde üreticiyi temsil eder.

  • Çözümlerin seçiminden, kurulumuna ve daha sonraki süreçte gerekli desteğin sağlanmasına kadar her adımda aynı zamanda müşterinin temsilcisi olarak hareket eder ve bu anlayış sayesinde seçilen çözümden maksimum verimin alınmasını sağlar. 

  • Başarıda müşteri deneyimini ön planda tutan çözüm ortaklarıyla çalışmanın önemine inanır. 

Ve BMR, yeni nesil çözümlerle veri güvenliği ve veri yönetiminde en yeni çözümleri başta Türkiye olmak üzere faaliyet gösterdiği pazarlara kazandırmak için sürekli çaba gösterir. 

Sayılarla BMR Turkey

10

Yıllık Deneyim

20+

Veri ve Güvenlik Odaklı Çözüm

350+

Müşteri

20+

İş Ortağı

10+ 

Ülke

Çözümler

ScyllaDB

Yüksek Performanslı NoSQL
Veri Tabanı

Cyolo

Zero Trust Network Access (ZTNA)  Çözümü 

Çözümlerimiz

SecurityBridge

SAP Sertifikalı Gerçek Zamanlı Uçtan Uca Güvenlik Yönetimi 

Morphisec

Dinamik Siber Güvenlik (Windows/Linux)

D3 Security

SOAR - Security Orchestration,  Automation And Response

Soterion

SAP Kullanan İŞletmeler  İçin
İş Merkezli GRC

ArchTIS

File System Bazlı Veri Koruma, Erişim ve Paylaşımı Yönetimi 

 

Immuta

Bulut Veri Erişim Yönetimi ve Denetimi

 

Fortanix

Veri Tabanı Şifreleme ve Key Yönetimi

 

Semperis

Active Directory Siber 
Güvenliği, Raporlama,  Recovery

Equalum

Veri Analitiği Entegrasyon Platformu  (CDC, no-Code ETL....)
 

DataVirtuality

 Logical Data Warehouse ve
Data Fabric Platformu

 

HVR

Change Data Capture, Veri Tabanları Arasında Replikasyon

Express Cluster

SAP Sertifikalı Veri Tabanı ve Uygulama Cluster Platformu

 

Infogix

Veri Kataloğu Yönetimi Çözümü

Manta

Veri kökeni (Data Lineage)
Yönetimi Çözüm

WinShuttle

SAP Serfikalı Master Data ve Ürün Bilgisi Yönetimi,
SAP Süreç Otomasyonu 

dbWatch

Önde Gelen Bütün Veri Tabanlarını Tek Platformdan Monitoring ve Yönetimi

Securiti.ai

AI Destekli Veri Güvenliği ve Uyumlululuk Yönetimi

Veri Güvenliğinden ve Performanstan Ödün Vermeden Dijitalleşmeye Hazır mısınız? 

20+ uluslararası deneyime sahip uzmanımızla çözümlerimizi mevcut uygulama ve veri mimarinizle buluşturalım ve ortamınızda kurulum, POC ve POV çalışmalarını en verimli şekilde yapalım. 

bottom of page